Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sex sånger vid pianoforte. Grannskapet ("Jag står uti mitt fönster")

opus 10

Skriv ut
  • Tillkomstår: Sannolikt 1840-talet (tryckår 1849)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér (1782-1846)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917)

Beskrivning av verket

Lätt och lifligt Ass-dur 2/4


Verkkommentar

I Levande Musikarvs utgåva ingår:

Ur Sånger vid fortepiano op 5 (tryckt 1846)
Jag älskar en blomma

Ur Visor och sånger vid pianoforte op 8 (tryckt 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

Ur Sex sånger vid pianoforte op 10 (tryckt 1849)
Grannskapet [innehållsförteckningen anger felaktigt att texten är skriven av J. L. Runeberg]
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.] Jag står uti mitt fönster här 
och ser till ditt

[2.] Jag kunde stå och lyssna till 
din rörda sång

[3.] Jag ber dig se till månen opp 
uti det blå!