Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Visor och Sånger vid Pianoforte. Serenad ("Jorden hvilar uti himlen") / Ständchen ("In dem Himmel ruht die Erde")

opus 8

Skriv ut
  • Tillkomstår: Sannolikt 1840-talet (tryckår 1848)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: R. Reinick [avser Robert Reinick (1805-1852)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917)

Beskrivning av verket

Allegretto A-dur 3/4


Verkkommentar

I Levande Musikarvs utgåva ingår:

Ur Sånger vid fortepiano op 5 (tryckt 1846)
Jag älskar en blomma

Ur Visor och sånger vid pianoforte op 8 (tryckt 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

Ur Sex sånger vid pianoforte op 10 (tryckt 1849)
Grannskapet
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Jorden hvilar uti himlen,
alla stjernor hålla vakt

In dem Himmel ruht die erde.
Mond und Sternen halten Wacht