Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Vårt land ("Vårt land, vårt land, vårt fosterland")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Beskrivning av verket

Kraftigt, ej för fort Ess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Texten har även tonsatts av Fredrik Pacius och Fredrik Eimele. Se vidare separata registreringar av dessa.


Libretto/text

V. 1. Vårt land, vårt land, vårt fosterland,
Ljud högt, o dyra ord!

V. 10. O land, du tusen sjöars land,
Der [sic] sång och trohet byggt