Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Kyrie Eleison [Requiem]

Skriv ut
 • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon konverterade Josephson till kristendomen 1841 och stycket uppfördes 1851)
 • Verktyp: Manskör a cappella
 • Textförfattare: (liturgisk text)
 • Uruppförande: Troligen 1851
 • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Andante g-moll (- G-dur) 4/4 (C)


Verkkommentar

Stycket hette från början 'Kyrie Eleison', men fick senare namnet 'Requiem' (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Requiem æternam, dona eis, Domine!
Et lux perpetua luceat illis. 


Mediafiler

Edition Levande musikarv

 • Vokalnoter
  • Kyrie Eleison - Partitur (3 sidor, pdf - 217 kB  |  Nedladdad 1991 gånger)
   Edition: Levande musikarv nr 1512. Redaktör: Magnus Svensson