Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Frühlings Nahen (Islossningen) - Phantasie für Chor, Solostimmen und Orchester

opus 9

Skriv ut

Andante - Più mosso - Allegro vivace - Andante Tempo Io - Più mosso - Allegro vivace

  • Tillkomstår: 1844-1851
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Dedikation: "seinen Freunden Wilhelm Maechel, Hermann Gyllenhaal und Axel Adlercreutz gewidmet"
  • Uruppförande: I sin första form "med endast pianoaccompagnement" hemma hos Landshövding Kraemer i Uppsala vid en musikfest den 26 mars 1844; offentligt och i orkestrerad form i maj 1849 i Stockholm vid hans avskedskonsert efter utnämningen till Director Musices; ett tredje intressant framförande är det den 31 januari 1854 i Gewandhaus, Leipzig, Pauliner-Sänger-Verein, Gewandhausorchester
  • Speltid: 9 min
  • Detaljerad speltid: 8'52 (Sterling)

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Leipzig, bei Breitkopf & Härtel, (8837), Klaverutdrag, Eingetragen in das Verlagsarchiv, Partitur und Orchesterstimmen sind in sauberen Abschriften durch die Verlagshandlung zu beziehen.

Litteraturhänvisning

Dörffel, Alfred: Die Gewandhausconcerte zu Leipzig 1781-1881, Leipzig 1884, s. 219

Beskrivning av verket

Andante f-moll 4/4 (C), 24 takter, Più mosso, 14 takter, Allegro vivace c-moll 6/8, 63 takter, Andante Tempo Io f-moll 4/4 (C), 21 takter, Più mosso, 31 takter, Allegro vivace 6/8, 167 takter, totalt 320 takter


Libretto/text

Frühlings Nahen 

Noch liegt in Fesseln die Natur,
Es hüllt der Schnee die weite Flur, 
und frost'ge Perlen trägt die Nacht
am dunkelen Gewand.

Doch rückt der Siegesfürst
mit Wärm' und Licht heran,
Das blaue Gefild,
es leuchtet so mild.

In tiefer Erde Brust
sich neu verjüngst die Lust.
Es rauschet empor
ein klingender Chor,
es athmet und lauscht
der Schöpfungen Kreis.

Es fliehn die Nebel,
die Sonne steiget.
Heil dem Frühling!
Hör', es säuselt
in stillen Wäldern,
Frühling nahet!

Ein belebender Hauch
weckt der Ahnungen Welt,
schon erwachet im Glanz
weit der zitterndem Raum.

Gefiederte Scharen
ziehen daher
mit lautem Schall.

Es bricht aus ihrem
Kerkerzwang
die eisbeladene Fluth.

Lustig schwellen
muntre Wellen.
Freiheit rüst'ger
Genius kämpft
mit unerschrocknem Muth.

Alles lebet,
wirkt und strebet.
Hör' die Lieder,
die Wonnverkündenden,
hör die Winde,
die Felsenstürmenden.

Meeres Wellengebraus,
lockt den Schiffer hinaus,
locket den Wandrer
vom Hof und Haus.

Noch aber geht
in Wolken dort
wie hier das Ringen fort.

Des Frühlings erster
Schimmer nur
begrüsst die kalte Flur.

Doch zeugt dies wilde
Kämpfen ja
den Frieden.
Er ist da;
mit Blumenschmelz und Melodien
soll er dem Streit entblühn.
Die Lerche schwirrt;
durch Waldesgrün hallt,
o Natur, ein Wiederklang
von deines Busens Festgesang. 

Der Pilger wallt
mit frohem Sinn
in Träumerein dahin.

Er fühlet wie der Lenz sich regt
und laut sein Herz ihm schlägt.

Es fliehn die Nebel,
die Sonne steiget.
Heil dem Frühling!
Hör', es säuselt in stillen Wäldern,
Frühling nahet!

Ein belebender Hauch
weckt der Ahnungen Welt,
schon erwachet im Glanz
zitternd der Raum, 
im Glanz schon der Raum schon erwachet.

Es bricht aus ihrem
Kerkerzwang
die eisbeladne Fluth.
Durch des Waldes Gemach
tanzt der silberne Bach. 

Der Freiheit rüst'ger Genius kämpft
mit unerschrocknem Muth.
Heil dem muthigen Geist,
der die Bande zerreist!

Von des Siegers Bahn
flieht der nächt'ge Wahn,
und die Freude glüht, 
und die Hoffnung blüht!

Meeres Wellengebraus
lockt den Pilger hinaus.
Sich des heitern Himmels freuend
zieht er weg vom Hof und Haus.

Ja, Alles lockt
den Pilger jetzt hinaus,
Sich des heitern Himmels freuend
zieht er weg
vom Hof und Haus.

Hör' die Lieder,
die Wonnverkündenden,
hör' die Winde,
die Felsenstürmenden!
Hör' die Lieder,
ja hör' die Winde,
die Felsenstürmenden!
hör' die Mächtigen droben,
wie sie lärmen und toben!
Hör'! es rollt die Lawine
und stürzt herab!
Heil der Sonne,
der allbelebenden!
Heil ihr Blumen,
ihr wonnig keimenden!
Heil ihr Menschen,
ihr seelig träumenden!
Himmlischer Ton,
klinge du mir!
Strahle du mir,
himmlisches Licht!
Heil dem Frühling!
Strahle du mir,
wonniges Licht!
Frühling nahet! 

Islossningen

Än är i vinter jorden klädd,
Än hvilar drifvan i sin bädd
och frostens blommor skjuta opp
ur nattens kalla famn.
Dock snart går segrens drott
i ljus och värme fram,
och himlarna blå
förklara sig då.
Med nya fröjders hopp
står lifvet åter opp.
Och jublande sång
begynner sin gång,
och frihetens rop
går verlden omkring.

Re'n flykta dimmorna, ljusna rymderna,
Striden börjar;
vinden sjunger i tysta skogarna,
Våren kommer!
Solens strålande dagg
väcker aningens verld,
tänder flammande lif
rundt kring darrande rymd,
och lundarnas härar stiga mot skyn
med jubelsång.
Der bryter sina starka band
den isbeslagna flod.
Böljan hastar,
skummet kastar.
Der flyger genom alla land
det frihetslystna mod.
Tankar strömma,
hjertan drömma.
Upp ur dalarna sväfva sångerna,
öfver fjällarna storma vindarna.
Hafvet rullar sin våg,
lockar vandrarens håg,
bjuder med våren på härnadståg.

Dock stridens dån har börjat nyss.
På jorden brinner orons eld,
och vårens första flamma slår
sitt sken kring vintrens bår.

Den strid, som redan flammar här,
i skötet friden bär,
i heligt ljus den blomma skall
och glädja verlden all.
I lärkans sång, i bäckens sorl,
i skogens famn, i dalens djup,
så högt der talar lifvets röst,
ett echo från naturens bröst.
Och vandrarn lyssnar glad dertill,
han drömmer tjust och still:
han anar snart en himmelsk vår,
af mod hans hjerta slår. 

Re'n flykta dimmorna, ljusna rymderna,
striden börjar;
vinden sjunger i tysta skogarna,
våren kommer.
Solens strålande dagg
väcker aningens verld,
tänder flammande lif,
flammande blixtrar rundt kring darrande rymder.
Der bryter sina starka band
den isbeslagna flod.
Genom skogarnas frid
sjuder bäckarnas strid
Der flyger genom alla land
det frihetslystna mod,
Svingar stridens banér,
störtar träldomen ner!
Segrens vindar gny,
nattens villor fly,
stolta drömmar gå
upp mot himlen blå.
Hafvet rullar sin våg,
lockar vandrarens håg,
Då med bön till Nordens himlar
drar han ut på härnadståg.

Upp ur dalarna sväfva sångerna,
öfver fjällarna storma vindarna,
vidt i rymderna flamma striderna,
hafvet rullar sin våg,
vårens vindar de sjunga,
frihetssångerna ljunga!
Se, der bryter sina starka band
den blåa isbeslagna flod, 
der flyger genom alla land
det stolta frihetslystna mod, 
Snölavinerna störta från fjällen ner!
Se, det flammar i ljusa rymderna!
Solen rullar sin ban' på höjderna,
tänder blixtrar i menskofröjderna.
Himmelska ljud, klinga till oss!
Eviga ljus, stråla till oss!
Våren kommer!