• Tillkomstår: ca 1870-1880
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

I Album för Piano-Musik af Nordiske Komponister, Kristiania, Carl Warmuths Musikforlag, (C.W. 441), utg. 1878

Beskrivning av verket

I: Andantino d-moll 6/8, 33 takter
II: Poco Allegretto E-dur 2/4, 28 takter