Jacob Axel Josephson (1818-1880)

"Den fallande Stjernan". Sånger till Selma. Slumra

opus 26

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1854
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Fredrik Sander (1828-1900)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 647
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger II, Levande Musikarv, Utgåva nr 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917)

Beskrivning av verket

Andante Dess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

I Levande Musikarvs utgåva ingår:

Ur Sånger op 1 (tryckt 1846)
Vårsång (nr 13)
Vid höstens början (nr 15)

Ur Från Wandringsåren op 2 (tryckt 1862-63)
Pilgrims-sång (nr 1)
Lotsen och hans flicka (nr 5)
En sommarafton (nr 8)
I skogen (nr 9)
Hör jag vinden sakta sjunga (nr 11)

Ur Romanser och sånger op 6 (tryckt 1846)
Ebro Caudoloso (nr 1)
Si dormis doncella (nr 2)
Helsning (nr 5)

Ur Nya sånger vid piano op 15 (tryckt 1850)
Den öfvergifna (nr 3)
Aftonen (nr 4)

Ur Tre sånger för en lägre röst op 18 (tryckt 1870)
Till stormvinden (nr 3)

Ur Fyra sånger op 24 (tryckt 1853)
Värme och ljus (nr 1)

Ur Sånger op 25 (tryckt 1870)
L'Emir de Bengador (nr 1)

Ur Den fallande stjernan op 26 (tryckt 1855)
Selmas bild (nr 2)
Skogsblomman (nr 3)
Slumra (nr 6)

Ur Sju sånger op 31 (tryckt 1857)
Sjung, du underbara sång! (nr 2)
Bortom vinter och vår (nr 7)

Ur Sex sånger op 32 (tryckt 1859)
Natten var mild og kjær (nr 4)

Ur Den gamle klockarens visor op 38 (tryckt 1880)
Ljusning (nr 9)
Om aftonen (nr 14)

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. Slumra, Selma, ljuft i nattens timma

2. Sakta rodnad färgar dina kinder

3. Dina klara ögon sina pilar

4. Men när dagen gryr och solen tömmer

5. Till ett tecken att du mig ej glömmer

6. Annars ville jag att döden slöte