Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sånger vid fortepiano. Jag älskar en blomma [Ich lieb Eine Blume]

opus 5 nr 1

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tryckt 1846
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: H. Heine [avser Heinrich Heine (1797-1856)]
  • Dedikation: "Hans Kongliga Höghet Prins Gustaf tillegnade" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Abr. Hirsch, Ed. nr. 280
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger I, Levande Musikarv, Utgåva nr 318-324; 348-350 & 352 (1917)

Beskrivning av verket

Andantino con espressione D-dur 6/8


Verkkommentar

I Levande Musikarvs utgåva ingår:

Ur Sånger vid fortepiano op 5 (tryckt 1846)
Jag älskar en blomma

Ur Visor och sånger vid pianoforte op 8 (tryckt 1848)
Serenad
Om natten
Gyllne stjernor vandra sakta
En höstafton
Du vackra fiskarflicka
Vallgossen
Längtan

Ur Sex sånger vid pianoforte op 10 (tryckt 1849)
Grannskapet
Dröj, ljufva dröm!
Enslig färd

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Jag älskar en blomma, men hvem månd' det vara? / Ich lieb eine Blume, doch weiß ich nicht welche