Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Sju sånger. Sjung, du underbara sång!

opus 31 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1857
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: tonsättaren
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Abraham Hirsch, Stockholm utan år
• I samlingen "Svensk romanssång", Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937, hög sättning i Edition A, låg i Edition B
• Jacob Axel Josephson. Utvalda sånger II, Levande Musikarv, Utgåva nr 325-331; 333-347, 351 & 1654 (1917)

Beskrivning av verket

Sången finns utgiven i två sättningar, hög och låg.
• Hög sättning: Andante D-dur 2/4 36 takter
• Låg sättning: Andante, poco moto B-dur 2/4 36 takter


Verkkommentar

De två sättningarna i Svensk romanssång skiljer sig åt en aning i tempobeteckning och dynamiska anvisningar

I Levande Musikarvs utgåva ingår:

Ur Sånger op 1 (tryckt 1846)
Vårsång (nr 13)
Vid höstens början (nr 15)

Ur Från Wandringsåren op 2 (tryckt 1862-63)
Pilgrims-sång (nr 1)
Lotsen och hans flicka (nr 5)
En sommarafton (nr 8)
I skogen (nr 9)
Hör jag vinden sakta sjunga (nr 11)

Ur Romanser och sånger op 6 (tryckt 1846)
Ebro Caudoloso (nr 1)
Si dormis doncella (nr 2)
Helsning (nr 5)

Ur Nya sånger vid piano op 15 (tryckt 1850)
Den öfvergifna (nr 3)
Aftonen (nr 4)

Ur Tre sånger för en lägre röst op 18 (tryckt 1870)
Till stormvinden (nr 3)

Ur Fyra sånger op 24 (tryckt 1853)
Värme och ljus (nr 1)

Ur Sånger op 25 (tryckt 1870)
L'Emir de Bengador (nr 1)

Ur Den fallande stjernan op 26 (tryckt 1855)
Selmas bild (nr 2)
Skogsblomman (nr 3)
Slumra (nr 6)

Ur Sju sånger op 31 (tryckt 1857)
Sjung, du underbara sång! (nr 2)
Bortom vinter och vår (nr 7)

Ur Sex sånger op 32 (tryckt 1859)
Natten var mild og kjær (nr 4)

Ur Den gamle klockarens visor op 38 (tryckt 1880)
Ljusning (nr 9)
Om aftonen (nr 14)

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Sjung, sjung, du underbara sång,
sprid dina dallrande vågor!
Klinga kring nejden än en gång,
klinga vid stjärnornas lågor!
Lugna den storm i hjärtat brusar,
se'n väck den upp på nytt en gång!
Hur du mig rör, hur du mig tjusar,
sjung, du underbara sång!

Sjung, sjung, du underbara sång,
möt mig med tonerna skära;
dagen är dyster, vägen lång,
tankarna tunga att bära.
Låt mig få ljust och vackert drömma,
så som jag drömde förr en gång,
stridernas bittra smärta glömma,
sjung, du underbara sång!