Jacob Axel Josephson (1818-1880)

Stjernklart
Stjärnklart

opus 1 nr 12

Skriv ut
  • Tillkomstår: Okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

Hirsch, Stockholm utan år, sången ingår i en utgåva av hela opus 1, Sånger vid piano forte

I volymen Josephson, J. A., Sånger och visor för en röst med piano (som nr 16), Hirsch, Stockholm utan år (i hög, mellan och låg sättning)

I häftet Josephson, J.A., Valda sånger och visor, Hirsch, Stockholm utan år

I häftet Bibliotek för sång, häfte 1, Hirsch, Stockholm utan år

I häftet Svensk romanssång, Edition B (alt och bas), Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Poco lento Dess-dur 2/4 46 takter


Libretto/text

Milda stjärnehär, som i den dunkla rymden brinner,
stråla evigt där, din klara ban en gång jag hinner.
Sänker du dig ned, skänker du mig frid,
tändes också blid din rena låga i mitt bröst.
Stråla, stråla ned, fyll min själ med hopp,
flamma åter opp, en trogen bild av himmelsk tröst!
Vindens tunga sus uti de mörka skogar klagar.
Stormens vilda brus uti de mörka hjärtan jagar.
Dock ditt klara lugn skall svalka glöden i min själ,
och din still ro skall i mitt hjärta bo.