Stefan Johnsson (1959-)

Skriv ut

Tonsättaren ansvarar själv för innehållet på denna sida.

Degree at Göteborg University | Academy of Music and Drama.
Degree of Master with a Major in Musicology at Örebro University. Member of the Swedish Composer Society FST.
Principal trumpet in Borås Symfoniorkester
Brass pedagogue at Borås Kulturskola

Stefan Johnssons hemsida

 https://sites.google.com/site/stefantrumpet/

Skrifter av tonsättaren

"Skapande av musik förr och nu" http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:135413/FULLTEXT01.pdf

Verköversikt

My music at https://www.svenskmusik.org/sv/sök?person=20484


Verk av Stefan Johnsson

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade