Otto Hultner (1872-1930)

Erik Otto Hultner, född i Stockholm 28 april 1872, död i Stockholm 21 januari 1930. Tonsättare, violinist, trumpetare, musikdirektör.

Studerade först violin och var under flera år violinist i Svenska teaterns orkester. Han var även en tid förstetrumpetare i Kungl. Hovkapellet.

1886 blev han anställd som trumpetare vid Kungl. Livgardet till häst. Han var musikdirektör vid Kungl. Livregementets Dragoner 1905-25 och 1926 grundade han Stockholm Landstormförbunds Musikkår, som han ledde till sin död 1930.

Bibliografi

Lindberg, Erik: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 3, s 494 (1976)

Verköversikt

12 marscher (bl a "Överste Boltenstern", "Med vapen i hand", "Galoppmarsch" och "Stockholms landstorm"), dansmusik, sånger


Verk av Otto Hultner

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1