Otto Hultner (1872-1930)

Skriv ut

Erik (Eric) Otto Hultner (f d Jansson; namnbytet skedde 1902/03), föddes i Svea Artilleriregementes församling, Stockholm, den 28 april 1872. Alvled i Matteus församling (Stockholm) den 21 januari 1930. Tonsättare, violinist, trumpetare, musikdirektör. 1905-25 var han verksam som musikdirektör vid Livregementets dragoner. Han tog initiativet till och startade Stockholms Landstorms förbunds ("Landstormens") musikkår 1926 och var dess ledare 1926-28.

Studerade först violin och var under flera år violinist i Svenska teaterns orkester. Han var även en tid förstetrumpetare i Kungl. Hovkapellet.

1886 blev han anställd som trumpetare vid Kungl. Livgardet till häst. Han var musikdirektör vid Kungl. Livregementets Dragoner 1905-25 och 1926 grundade han Stockholm Landstormförbunds Musikkår, som han ledde 1926-28.

Bibliografi

Lindberg, Erik: artikel i Sohlmans musiklexikon, band 3, s 494 (1976)

Verköversikt

12 marscher (bl a "Överste Boltenstern", "Med vapen i hand", "Galoppmarsch" och "Stockholms landstorm"), dansmusik, sånger


Verk av Otto Hultner

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1