Evald Holmqvist (1868−1954)

Skriv ut

Lars Adolf Evald Holmqvist, född i Helsingborg 25 mars 1868 och död där 26 februari 1954, var verksam i Helsingborg som tonsättare och musikkritiker, men försörjde sig som banktjänsteman. Som ung studerade han musikteori, komposition och instrumentation för Otto Malling i Köpenhamn. Holmqvist var aktiv vid bildandet av Nordvästra Skånes Orkesterförening 1911 i vars styrelse han ingick under många år. I verklistan ingår orkesterverk, vokalmusik och pianoverk.

Liv

Tidiga år

Evald Holmqvist var född i Helsingborg och tog studentexamen där 1888. Samma år anställdes han som extra ordinarie kammarskrivare i tullverket. Hans stora intresse för musik drev honom att under åren 1889−92 studera musikteori, komposition och instrumentation för organisten och kompositören Otto Malling i Köpenhamn.

Bankkamrer, musikkritiker och kompositör i Helsingborg

Evald Holmqvist anställdes 1891 som bokhållare i Sparbanken i Helsingborg och blev 1907 kamrer i denna, en tjänst som han innehade ända fram till pensionsåldern. 1936 fick han uppdraget att skildra bankens 100-åriga historia, vilket resulterade i en omfattande monografi: Sparbanken i Helsingborg 1836−1936.

Jämsides med arbetet som banktjänsteman fanns hela tiden Holmqvists stora intresse för musik. Han fick tidigt kontakt med Olof Lidner, musikdirektören vid Skånes Husarregemente i Helsingborg sedan 1894, och drev tillsammans med denne frågan om bildandet av en symfoniorkester i Helsingborg. 1911 resulterade deras ansträngningar i tillkomsten av Nordvästra Skånes Orkesterförening (NSO, numera Helsingborgs symfoniorkester), en professionell orkester som med statligt och kommunalt bidrag gav sammanlagt ca 70 konserter årligen i Helsingborg och omgivande orter som Landskrona, Höganäs och Ängelholm.

Denna orkester uruppförde de flesta av de större verk som Holmqvist komponerade. Några av dessa, som Två miniatyrer (från ca 1920) och Elegisk symfoni (1922), ingick fram till åtminstone slutet av 1940-talet i orkesterns stående repertoar och spelades förhållandevis ofta. Holmqvists kontakter med danskt musikliv förde också med sig att hans verk någon gång uppfördes i Danmark.

Evald Holmqvist hade från början en given plats i styrelsen för Nordvästra Skånes Orkesterförening och tillhörde denna fram till och med säsongen 1946/47. Han var vidare under 1910- och 1920-talen musikkritiker i Helsingborgs Dagblad och ägnade sig också åt annat skriftställeri. Bland annat översatte och kommenterade han i utgåvan Propertius och Cynthia. Några konturer, uppdragna mot bakgrund af skaldens egna elegier (1903) dikter av den romerske skalden Propertius.

Efter Holmqvists bortgång 1954 spelades hans musik alltmer sällan och han glömdes efterhand bort. Det har inte gått att lokalisera något personarkiv efter honom där skisser och utkast, liksom autografer till verk som omnämns i samtida källor, eventuellt kan finnas. 

Verk

Det tidigaste kända verket av Evald Holmqvist är balladen Bergakungens brud för soli, kör och orkester som 1898 utkom på Wilhelm Hansens Musikförlag i Köpenhamn. Material från detta verk sammanställdes till en orkestersvit som uppfördes av NSO 1916. Att döma av sammanställningar av NSO:s repertoar, komponerade han på 1920-talet verk för liten orkester eller stråkorkester med den numerär som NSO hade vid denna tid (maximalt 25 musiker). Han skrev vidare en Festuvertyr till invigningen av Helsingborgs konserthus 1932. På 1940-talet tillkom sviten Dockornas Herdaspel, en Serenad för stråkorkester samt Den övergivna klockan, legend för soli, kör och orkester. Festuvertyr liksom det korta pianostycket från 1937, Akvarell, finns tillgängliga hos Svensk Musik.

Tonsättaren Knut Håkanson recenserade ett framförande av tre sånger med orkester av Holmqvist vid Sydsvenska musikfesten i Helsingborg i april 1928. Han fann dem vara ”diskreta, känsliga och förvånande moderna saker, som visa att den nu sextioårige tonsättaren fullt följt med sin tid”.  Många av de titlar Holmqvist valde för sina verk antyder att hans musikaliska fantasi stimulerades av sagornas värld. Pianostycket ”Akvarell” hör hemma i en idyllisk senromantisk tradition utan alltför komplicerad harmonik.

Boel Lindberg © 2016

Skrifter av tonsättaren

Propertius och Cynthia. Några konturer, uppdragna mot bakgrunden af skaldens egna elegier, Helsingborg, 1903.
Sparbanken i Helsingborg 1836−1936: en historik. Helsingborg, 1936.
”Ett reseäventyr i Helsingborg anno 1777. Föredrag hållet i Gillet den 30 maj 1929”, i: Gillet Gamla Helsingborg, Handlingar IV, Helsingborg 1937, s. 3–15. [Om tonsättaren Johann Gottlieb Naumanns korta besök i Helsingborg år 1777.]

Bibliografi

Anon.: ”Evald Holmqvist död”, Helsingborgs Dagblad, 28/2 1954.
Crona, Georg: ”Nordvästra Skånes orkesterförening under 60 år”, i: Torsten Gierow et al. (red.), Minnen från Helsingborg och dess skola, häfte 38 [Helsinborgspojkarnas gille i Stockholm], Stockholm, 1971, s. 164−169.
Håkanson, Knut: ”Sydsvenska musikfestens epilog”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 30/4 1928.
Lindberg, Boel: Mellan provins och parnass. John Fernström i svenskt musikliv, diss., Lunds universitet, Lund: Arkiv förlag, 1997, s. 73 och 102−105.
−−−: John Fernström − tonsättare i folkhemmets tid. En biografi. Lund: Arkiv förlag, 1997, s. 28 ff.  
Sydsvenska musikfesten 1928. Programblad, Helsingborg 1928.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket, Svensk Musik, Helsingborgs konserthus (Musikalier F1 A).

Verköversikt

Skådespelsmusik (Hans Excellens Guvernören), orkesterverk (Elegisk symfoni, främst verk för mindre orkester), vokalverk med orkester (Bergakungens brud, Den övergivna klockan m.fl.), pianomusik, sånger.

Samlade verk

Skådespelsmusik
Hans Excellens Guvernören, romantisk fars i 3 akter (R. Marshall, svensk bearb. H. Thornberg). Tidigt 1900-tal. Autograf i Musik- och teaterbiblioteket.

Orkesterverk (även mindre orkester)
Elegisk symfoni, op. 10, 1923. Musikalier F1 A, Helsingborgs konserthus.
Svit ur Bergakungens brud.
Två miniatyrer för stråkorkester, op. 9, ca 1920.
Festuvertyr, op. 14, 1932. Svensk Musik.
Dockornas herdaspel, svit för träblåsare och horn, ca 1939.
Serenad för stråkorkester, ca 1940.
Scherzo, ca 1945.

Vokalverk med orkester
Bergakungens brud, ballad för soli, kör och orkester, 1898. Musikalier F1 A, Helsingborgs konserthus.
Den övergivna klockan, legend för soli, kör och orkester, 1943. Musikalier F1 A, Helsingborgs konserthus.
Tre sånger till orkester, ca 1928.

Piano
Akvarell, 1937. Svensk Musik.

Sång
Sundets natt (tonsättaren), op. 11.


Verk av Evald Holmqvist

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade