Emilie Holmberg (1821−1854)

Nio Sånger vid Piano-Forte. No 5. Hemlängtan ("Föga bekant i de fremmande [främmande] länder")

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår 1843)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

J. C. Hedbom, Stockholm

Beskrivning av verket

Animato Ess-dur 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
No 1. Servisk Sång
No 2. Hvad vill Du mer!?
No 3. Gökvisa
No 4. Det döende Barn
No 5. Hemlängtan
No 6. "Gå ej bort!"
No 7. Fiskarhustrun och hennes son
No 8. Le lever de l'Aurore
No 9. Afsked 

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

1. Föga bekant i de fremmande [sic] länder
hemlandet är, och dess vinter så lång

2. Sjelfva [sic] Paris, all förblända och tjusa
ägnas min gärd [sic], men ej saknadens tår

3. Lyckliga dag, då i lundarnes tysta
fredliga tjäll mig du öppnar din famn

4. Hemlandets språk med sin klangfulla stämma
djup och allvarlig som klippornas röst