Emilie Holmberg (1821−1854)

Lärkparet. Wexelsång [Växelsång] ("En kyss, då jag far") ur Sånger för en eller flere [sic; flera] röster med accompagnement för Piano-Forte

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (tryckår 1835)
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Franzén [avser Frans Michael Franzén; dikten ingår i "Samlade dikter. Första bandet"]
  • Dedikation: "tillegnade Fru Ulrica Brendler" (enligt nottrycket; avser tonsättaren Eduard Brendlers hustru)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

sopran, tenor

Exempel på tryckta utgåvor

Östergrénska Musik & Bokhandeln, No 57 (?; otydligt tryck)

Beskrivning av verket

Allegro C-dur 4/4 (C) - 3/4


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
Till Lyran
Flickan vid sjön
Lärkparet. Wexelsång [sic]
Rizzio
Wallgossen [sic]
Till en tonkonstnär
De tre Geniernas sång ur Psyche
Kolarflickan på Herrgården
Wintersång [sic]
Chorus. I ett sällskap af Svenska och Norrska [sic] Ynglingar [kvartett]
Tankar en morgon. Qvartett [sic]
Bön

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

[1.]
Han:
En kyss, då jag far, o min maka,
Den lifvar min flygt [sic] i det blå

Hon:
Ack! blif [sic] hemma i det gröna,
Njut med mig, i tysthet säll

[2.]
Han:
Dit lyft, på de glänsande skyar,
Der våren åt kärleken ler

Hon:
Se i spegeln af den droppen:
Himlen är och här, min vän

[3.]
Han:
Här tystnar min sång. Vid din sida
Hvad kan jag? Blott se uppå dig

Hon:
Lyssnande förtjust, jag bäfvar
För din flygt [sic], så skön den är