Olof Åhlström (1756-1835)

[Kantater för kyrkoårets högtidsdagar] Andeliga Sånger. [1.] "Evige! Evige! Evige och gode ande"

Skriv ut

Autografen (onumrerad):
[1.] Chor
[2.] Chor med Sopran eller Tenor solo
[3.] Recit. Tenor röst [sic]
[4.] [Solo, (sannolikt) Tenor], Chor
[5.] [Solo] Tenor, Duo [Sopran och Tenor tillsammans], Chor
[6.] Solo (Sopran), Chor

*

Edition Gran Tonante:
1. Chor med Sopran solo
Recitativo (Tenor)
2. Aria (Tenor) med Chor
3. Duo (Sopran & Tenor) med Chor
4. Aria (Sopran) med Chor

  • Tillkomstår: 1802
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Uruppförande: "Upförde [sic] vid Magnus Lehnbergs inträde i S:t Jacobi Församling år 1802 såsom Kyrkoherde" (enligt handskriven notering i autografen); installationen skedde på pingstdagen 1802 (enligt Edition Gran Tonante)
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

pno (enligt autografen: Forte Piano [sic])

Soloröster/kör

soloröster: 1 sopran, 1 tenor
kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition av Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

Evige! Evige! Evige och gode Ande. Kantat Ur "Andeliga Sånger". Vid Magnus Gehnbergs [sic] kyrkoherdeinstallation i Jacobs Kyrka 1822 [sic]. Kantatens originaltext och notskrift är bearbetade till vår tids utskrift av Rune Elmehed. SMB 2003/367

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (sammanbunden med övriga kantater för kyrkoårets högtider)

Beskrivning av verket

Autografen (onumrerad):
[1.] Larghetto - Adagio - Larghetto C-dur 6/8 - 4/4 (C) - 6/8
[2.] Allegro Maestoso C-dur 4/4 (C)
[3.] (Recit.; tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)
[4.] Allegro moderato B-dur 4/4 (C)
[5.] Andantino B-dur 3/4
[6.] Cantabile Ess-dur 6/8

*

Edition Gran Tonante:
1. Larghetto - Adagio - Larghetto - Allegro Maestoso - C-dur 6/8 - 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C)
2. Allegro moderato B-dur 4/4 (C)
3. Andantino B-dur 3/4
4. Cantabile Ess-dur 6/8


Verkkommentar

En maskinskriven, osignerad, lapp som finns ilagd i autografen anger "Å omsl. står Haeffners namn senare tillskrivet; icke någon av kantaterna i denna vol. har dock tillskrivits honom av följande skäl:
1. Av Haeffners verk finns mycket material bevarat i autograf och avskrift. Inte ngt stycke ur kantaterna har kunnat återfinnas, medan av de 10 anonyma kantaterna häri en finns i avskrift tillskriven Åhlström, samt till 2 kantater ariorna hämtat (lånat ?) musik från (till) Åhlströms Kantat vid avtäckningen av Gustav III:s staty 1808.
2. Åhlström uppehöll organisttjänsten i Maria kyrka 1777-1792 och i Jacobs kyrka 1792-1835. Haeffner innehade organisttjänster [sic] i Uppsala domkyrka 1820-1833.
3. Detta är Åhlströms autograf. Att han skulle sätta sig ner och göra sig besväret att skriva av verk av Haeffner, som han inte var särdeles vänligt inställd till, synes mindre troligt."

*

Enligt Edition Gran Tonante skrevs/uruppfördes de elva kantaterna ca 1799-1802 och de omfattar:

1. Installationskantat för Lehnberg 1802 (Pingst): Sopran- och Tenorsoli och Chor (med Soli)
2. Kantat på Juldagen: Tenorsolo och Chor (med Soli)
3. Kantat på Påskdagen: Sopransolo och Chor
4. Kantat på Påskdagen: Sopransolo
5. Kantat på Juldagen: Sopransolo
6. Kantat på Michaeli dag: Sopransolo
7. Kantat på Nyårsdagen 1801: Sopran el- Tenorsolo och Chor
8. Kantat på Juldagen: Sopransolo
9. Kantat på Pingstdagen: 2 Sopraner soli
10. Kantat (uppförd i Jacobs Kyrka 1799) Påsk-Dagen: Sopransolo
11. Aria (Kantat) för Påskdagen: Sopransolo med Chor


Libretto/text

Autografen (onumrerad):

[1.] Chor: Evige! Evige och gode ande!

[2.] [Chor]: Sådant gafs allmagtens budord en gång
Solo [Sopran eller Tenor]: men evigt skall Hans ord Hans sanning evig bli
[Chor]: ja, evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Solo [Sopran eller Tenor]: men evigt skall Hans ord Hans sanning evig bli
Chor: ja, evigt skall Hans ord Hans sanning evig bli

[3.] Recit. Tenor röst: Ja med den läras ljus, som Han sitt folk beskärde

[4] [Solo; Sopran eller Tenor]: För Lärarns kall, hvad dyra pligter!
Chor: Och lika varm för Bröders wäl

[5.] [Solo] Tenor: Med frälsningens ord ger Han svagheten tröst
Duo [Sopran och Tenor tillsammans]: med frälsningens ord ger Han svagheten tröst
Chor: med dygdernas tyglar Han smädelsens röst

[6.] [Solo] Sopran: Så vigtig Herdens pligt är spord
Chor: Och du som gafs oss, visa tolk af dygdens rätt

*

Edition Gran Tonante:

1. Chor med Sopran solo
Chor: Evige! Evige! Evige och gode ande!
Sådant gavs allmaktens budord en gång
Sopran solo: Men evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Chor: Ja, evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Sopran solo: Men evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Chor: Ja evigt skall Hans ord, Hans sanning evig bli
Recitativo (Tenor): Ja med den läras ljus, som Han sitt folk beskärde

2. Aria (Tenor) med Chor
Tenor: För Lärarns kall, vad dyra plikter
Chor: Och lika varm för Bröders väl

3. Duo (Sopran & Tenor) med Chor
Tenor: Med frälsningens ord ger Han svagheten tröst
Sopran: Med dygdernas tyglar han smädelsens röst
Chor: med dygdernas tyglar han smädelsens röst

4. Aria (Sopran) med Chor
Sopran solo: Så viktig Herdens plikt är spord
Chor: Och du som gavs oss, visa tolk, av dygdens rätt