Olof Åhlström (1756-1835)

[Kantater för kyrkoårets högtidsdagar] Andeliga Sånger. [10.] Påsk-Dagen. "Hvad bilder för min syn!"

Skriv ut

Autografen (onumrerad):
[1.] [Solo; Sopran eller Tenor]
[2a.] [Solo; Sopran eller Tenor]
[2b.] [Solo; Sopran eller Tenor]
[2c.] Da Capo Allegro [= 2a.]

*

Edition Gran Tonante:
1. Recitativo, Arioso och Recitativo (Sopran eller Tenor)
2. Aria (Sopran eller Tenor)

  • Tillkomstår: 1792-1799 (Åhlström började sin anställning i S:t Jacobs kyrka 1792)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Uruppförande: Sannolikt S:t Jacobs kyrka, Stockholm (enligt sentida blyertsanteckning i autografen "uppförd i Jacobs kyrka [sic] 1799")
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

troligen pno/Forte Piano (jfr Kantat nr 1)

Soloröster/kör

soloröst: 1 sopran eller tenor

Exempel på tryckta utgåvor

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition av Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (sammanbunden med övriga kantater för kyrkoårets högtider, varav nr 11 börjar på samma sida som nr 10 slutar)

Beskrivning av verket

Autografen (onumrerad):
[1.] Andante - Allegro - Andante - Adagio - Andantino - Allegro - Andante - Allegro Ess-dur 4/4 (C)
[2a.] Allegro B-dur 4/4 (C)
[2b.] Andante B-dur 4/4 (C)
[2c.] Da Capo Allegro [= 2a.]

*

Edition Gran Tonante:
1. Andante - Allegro - Andante - Adagio - Andantino - Allegro - Andante - Allegro Ess-dur 4/4 (C)
2. Allegro - Andante (Candenza ad lib.) - Allegro da capo B-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

En maskinskriven, osignerad, lapp som finns ilagd i autografen anger "Å omsl. står Haeffners namn senare tillskrivet; icke någon av kantaterna i denna vol. har dock tillskrivits honom av följande skäl:
1. Av Haeffners verk finns mycket material bevarat i autograf och avskrift. Inte ngt stycke ur kantaterna har kunnat återfinnas, medan av de 10 anonyma kantaterna häri en finns i avskrift tillskriven Åhlström, samt till 2 kantater ariorna hämtat (lånat ?) musik från (till) Åhlströms Kantat vid avtäckningen av Gustav III:s staty 1808.
2. Åhlström uppehöll organisttjänsten i Maria kyrka 1777-1792 och i Jacobs kyrka 1792-1835. Haeffner innehade organisttjänster [sic] i Uppsala domkyrka 1820-1833.
3. Detta är Åhlströms autograf. Att han skulle sätta sig ner och göra sig besväret att skriva av verk av Haeffner, som han inte var särdeles vänligt inställd till, synes mindre troligt."

*

Enligt Edition Gran Tonante skrevs/uruppfördes de elva kantaterna ca 1799-1802 och de omfattar:

1. Installationskantat för Lehnberg 1802 (Pingst): Sopran- och Tenorsoli och Chor (med Soli)
2. Kantat på Juldagen: Tenorsolo och Chor (med Soli)
3. Kantat på Påskdagen: Sopransolo och Chor
4. Kantat på Påskdagen: Sopransolo
5. Kantat på Juldagen: Sopransolo
6. Kantat på Michaeli dag: Sopransolo
7. Kantat på Nyårsdagen 1801: Sopran el- Tenorsolo och Chor
8. Kantat på Juldagen: Sopransolo
9. Kantat på Pingstdagen: 2 Sopraner soli
10. Kantat (uppförd i Jacobs Kyrka 1799) Påsk-Dagen: Sopransolo
11. Aria (Kantat) för Påskdagen: Sopransolo med Chor


Libretto/text

Autografen (onumrerad):

[1.] [Solo; Sopran eller Tenor]: Hvad bilder för min syn! Se Templets förlåt remnad
Och Jorden skälfvande, och dödes boning lemnad
är död och på Hans graf din tår med stoftet blandas
Dock grafven öpnad är och ängla Chorer [sic] föra
recit. [Sopran eller Tenor]: Du död hvar är din udd?
[Solo; Sopran eller Tenor]: Och ännu, då dina stormar rasa

[2a.] [Solo; Sopran eller Tenor]: Gläd dig O menniska Jesus har vunnit
[2b.] [Solo; Sopran eller Tenor]: Om under dessa förgängelsens stunder /.../ Lär dig se in i försoningens under
[2c.] Da Capo Allegro [= 2a.]; [Solo; Sopran eller Tenor]: Gläd dig O menniska Jesus har vunnit

*

Edition Gran Tonante:

1. Recitativo, Arioso och Recitativo (Sopran eller Tenor):
Solo: Vad bilder för min syn! Se Templets förlåt rämnad!
Och jorden skälvande, och dödens boning lämnad
Rys människa din vän
är död och på hans grav din tår med stoftet blandas
Dock graven öppnad är
Recit.: Du död var är din udd?
försvunnen
Och ännu, då dina stormar rasa
i dödens sköte än 

2. Aria (Sopran eller Tenor):
Gläd dig O människa Jesus har vunnit
Om under dessa förgängelsens stunder
(Cadenza ad lib.): lär dig se in i försoningens under
Gläd dig O människa Jesus har vunnit