Olof Åhlström (1756-1835)

[Kantater för kyrkoårets högtidsdagar] Andeliga Sånger. [7.] Kantat på Nyårs Dagen 1801 [sic]. "En tidrymd öppnad är"

Skriv ut

Autografen (onumrerad):
[1.] [Solo; Sopran eller Tenor]
à [sic] tempo [Sopran eller Tenor]
recit. [Sopran eller Tenor]
[2.] [Solo; Sopran eller Tenor]
Chor

*

Edition Gran Tonante:
1. Recitativo accompagnato (Sopran eller Tenor)
2. Aria och Chor

  • Tillkomstår: Troligen 1800/1801
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Uruppförande: Sannolikt S:t Jacobs kyrka, Stockholm
  • Speltid: Ca. 5-10 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

troligen pno/Forte Piano (jfr Kantat nr 1)

Soloröster/kör

soloröst: 1 sopran eller tenor
kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition av Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (i autografen är titeln 'Nyårs Dagen 1801'; sammanbunden med övriga kantater för kyrkoårets högtider)

Beskrivning av verket

Autografen (onumrerad):
[1.] Andantino - Allegretto - Andantino moderato - Allegro - Andante c-moll - C-dur - B-dur (- F-dur) 4/4 (C)
[2.] Andante B-dur 2/4

*

Edition Gran Tonante:
1. Andante - Allegretto - Andantino moderato - Allegro - Andante c-moll - C-dur - B-dur (- F-dur) 4/4 (C)
2. Andante B-dur 2/4


Verkkommentar

En maskinskriven, osignerad, lapp som finns ilagd i autografen anger "Å omsl. står Haeffners namn senare tillskrivet; icke någon av kantaterna i denna vol. har dock tillskrivits honom av följande skäl:
1. Av Haeffners verk finns mycket material bevarat i autograf och avskrift. Inte ngt stycke ur kantaterna har kunnat återfinnas, medan av de 10 anonyma kantaterna häri en finns i avskrift tillskriven Åhlström, samt till 2 kantater ariorna hämtat (lånat ?) musik från (till) Åhlströms Kantat vid avtäckningen av Gustav III:s staty 1808.
2. Åhlström uppehöll organisttjänsten i Maria kyrka 1777-1792 och i Jacobs kyrka 1792-1835. Haeffner innehade organisttjänster [sic] i Uppsala domkyrka 1820-1833.
3. Detta är Åhlströms autograf. Att han skulle sätta sig ner och göra sig besväret att skriva av verk av Haeffner, som han inte var särdeles vänligt inställd till, synes mindre troligt."

*

Enligt Edition Gran Tonante skrevs/uruppfördes de elva kantaterna ca 1799-1802 och de omfattar:

1. Installationskantat för Lehnberg 1802 (Pingst): Sopran- och Tenorsoli och Chor (med Soli)
2. Kantat på Juldagen: Tenorsolo och Chor (med Soli)
3. Kantat på Påskdagen: Sopransolo och Chor
4. Kantat på Påskdagen: Sopransolo
5. Kantat på Juldagen: Sopransolo
6. Kantat på Michaeli dag: Sopransolo
7. Kantat på Nyårsdagen 1801: Sopran el- Tenorsolo och Chor
8. Kantat på Juldagen: Sopransolo
9. Kantat på Pingstdagen: 2 Sopraner soli
10. Kantat (uppförd i Jacobs Kyrka 1799) Påsk-Dagen: Sopransolo
11. Aria (Kantat) för Påskdagen: Sopransolo med Chor


Libretto/text

Autografen (onumrerad):

[1.] [Solo; Sopran eller Tenor]: En tidrymd öpnad är /.../ Ombytlighet i alt, är hvad vårt öga skådat /.../ Wi vandra i en natt, der sorgsna minnen sväfva /.../ vår utsidgt irrad är /.../
à [sic] tempo: O du! O evige! Du var, Du är, Du blifver!
recit. [Sopran eller Tenor]: Du lif och verksamhet åt alla väsen gifver

[2.] [Solo; Sopran eller Tenor]: Wåra år och våra [sic] dagar
Chor: men att nöjd med Herrans villja [sic; willja i det undre notsystemet]

*

Edition Gran Tonante:

1. Recitativo accompagnato (Sopran eller Tenor): En tidrymd öppnad är /.../ Ombytlighet i allt, är vad vårt öga skådat /.../ Vi vandra i en natt, där sorgsna minnen sväva /.../ vår utsikt irrad är /.../
à tempo: O du! O evige!
Recit.: Du liv och verksamhet åt alla väsen giver

2. Aria och Chor:
Solo (Sopran eller Tenor): Våra år och våra dagar
Chor: Men att nöjd med Herrans vilja