Olof Åhlström (1756-1835)

[Kantater för kyrkoårets högtidsdagar] Andeliga Sånger. [2.] Jul-Dagen. "På Sions murar hvilken fröjd"

Skriv ut

Autografen (onumrerad)
[1.] Chor med Solo 1mo, Solo 2do, röst I + II [sic; Sopran eller Tenor] solo
Recit. Tenor
[2.] [Chor med (Sopran) solo], Duo (trol Sopran I, Sopran II/Alt), tvåstämmigt (Tenor och Bas)
[3.] [Solo, Sopran eller Tenor]
[4.] [Solo, Sopran eller Tenor], Chor

*

Edition Gran Tonante:
1. Chor med Sopran I & II solo
Recitativo (Tenor)
2. Chor (med Soli)
3. Aria och Chor

  • Tillkomstår: Datering osäker (Åhlström verkade i S:t Jacobs kyrka 1792- 1835; två av kantaterna är daterade 1801 [Nr 1] resp 1802 [Nr 7], en tredje [Nr 10] har påskriften "uppförd i Jacobs kyrka 1799")
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Uruppförande: Sannolikt S:t Jacobs kyrka, Stockholm
  • Speltid: Ca. 10-15 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker

Instrumentering (besättning)

troligen pno/Forte Piano (jfr Kantat nr 1)

Soloröster/kör

soloröst: 1 tenor
kör: S.A.T.B. (med röst I- och II-solo [Sopran/Alt; ev även Tenor])

Exempel på tryckta utgåvor

11 Kantater för kyrkoårets högtider för Soli, Kör och Pianoforte. Urtext-Edition av Holger Schmitt-Hallenberg. Archive of Swedish Vocal Music, Vol. V, Edition Gran Tonante HB, 2010

På Sions murar vilken fröjd. Kantat Ur "Andeliga Sånger". Juldagen. Kantatens originaltext och notskrift är bearbetade till vår tids utskrift av Rune Elmehed. SMB 2003/363

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (sammanbunden med övriga kantater för kyrkoårets högtider)

Beskrivning av verket

Autografen (onumrerad):
[1.] Maestoso - Andante-Moderato [sic] - a tempo C-dur 4/4 (C)
[2.] Maestoso C-dur [taktart saknas; sannolikt 4/4 (C)]
[3.] [tempobeteckning saknas] C-dur 4/4 (C)
[4.] Allegro C-dur 4/4 (C)

*

Edition Gran Tonante:
1. Allegro Maestoso - Andante Moderato - a tempo C-dur 4/4 (C)
2. Maestoso C-dur 4/4 (C)
3. Allegro C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

En maskinskriven, osignerad, lapp som finns ilagd i autografen anger "Å omsl. står Haeffners namn senare tillskrivet; icke någon av kantaterna i denna vol. har dock tillskrivits honom av följande skäl:
1. Av Haeffners verk finns mycket material bevarat i autograf och avskrift. Inte ngt stycke ur kantaterna har kunnat återfinnas, medan av de 10 anonyma kantaterna häri en finns i avskrift tillskriven Åhlström, samt till 2 kantater ariorna hämtat (lånat ?) musik från (till) Åhlströms Kantat vid avtäckningen av Gustav III:s staty 1808.
2. Åhlström uppehöll organisttjänsten i Maria kyrka 1777-1792 och i Jacobs kyrka 1792-1835. Haeffner innehade organisttjänster [sic] i Uppsala domkyrka 1820-1833.
3. Detta är Åhlströms autograf. Att han skulle sätta sig ner och göra sig besväret att skriva av verk av Haeffner, som han inte var särdeles vänligt inställd till, synes mindre troligt."

*

Enligt Edition Gran Tonante skrevs/uruppfördes de elva kantaterna ca 1799-1802 och de omfattar:

1. Installationskantat för Lehnberg 1802 (Pingst): Sopran- och Tenorsoli och Chor (med Soli)
2. Kantat på Juldagen: Tenorsolo och Chor (med Soli)
3. Kantat på Påskdagen: Sopransolo och Chor
4. Kantat på Påskdagen: Sopransolo
5. Kantat på Juldagen: Sopransolo
6. Kantat på Michaeli dag: Sopransolo
7. Kantat på Nyårsdagen 1801: Sopran el- Tenorsolo och Chor
8. Kantat på Juldagen: Sopransolo
9. Kantat på Pingstdagen: 2 Sopraner soli
10. Kantat (uppförd i Jacobs Kyrka 1799) Påsk-Dagen: Sopransolo
11. Aria (Kantat) för Påskdagen: Sopransolo med Chor


Libretto/text

Autografen (onumrerad):

[1.] Chor: På Sions murar hvilken fröjd
Solo [trol Sopran]: Ach [Ack! enligt annan läsart] hvilken fröjd!
Chor: Ach hvilken fröjd! till Himmels höjd hörs skalla
Solo [trol Sopran]: en Telning föds af Jesse rot
Chor: Alt till Dess fot
Solo 1mo [trol Sopran I]: En Telning föds
Chor: En telning föds af Jesse rot
Solo 2do [trol Sopran II/Alt]: En Telning föds
Chor; 1sta rösten [Sopran], 2 [Alt]: En Telning föds af Jesse rot
Tenor, recit.: Ja han hvars lära vis och mild

[2.] [Chor]: Förkunnad af Propheters röst Messias nedersteg
Solo [trol Sopran]: Hans ankomst lät oss sjunga
Chor: Hans ankomst lät oss sjunga
Duo [trol Sopran, Alt]: och dyrkande med rörda bröst
Tenor, Bas: Gud sade ifrån evig tid
Chor: Ljus varde uti dödligheten
Solo [Sopran eller Tenor]: Hans ankomst lät oss sjunga
Duo [trol Sopran I, Sopran II/Alt]: hans ankomst lät oss sjunga
2dra sopran rösten solo [med Tenor/Bas]: frid fläktade ikring hans fjät
1sta sop. rösten solo [med Tenor/Bas]: och sällhet flöt ifrån hans tunga
Chor: ur skymningens och mörkrets famn
Solo 1: han ljusets qväfda strålar
Chor: han ljusets qväfda strålar

[3.] [Solo; Sopran eller Tenor]: Ljus öfver menskors barn

[4.] [Solo; Sopran eller Tenor]: Gud! öfver alla Himlars öknar
Chor: må dig ej våra rörda bröst

*

Edition Gran Tonante:

1. Chor med Sopran I & II solo
Chor: På Sions murar vilken fröjd
Solo (Sopran): Ach! vilken fröjd!
Chor: Ach! vilken fröjd! till Himmels höjd hörs skalla!
Solo (Sopran): En Telning föds av Jesse rot
Chor: Allt tlll Dess fot, allt till Dess fot skall falla!
Solo Imo (Sopran): En Telning föds
Chor (Sopran och Alt): En Telning föds av Jesse rot
Solo IIdo (Sopran): en Telning föds
Solo Imo samt Chor: en Telning föds av Jesse rot
Solo Imo (con Sopr. tutti), Solo IIdo (con Alti tutti): allt till dess fot
Recitativo (Tenor): Ja, han vars lära vis och mild

2. Chor (med Soli)
Chor: Förkunnad av Profeters röst Messias nedersteg
Solo: Hans ankomst låt oss sjunga!
Chor: Hans ankomst låt oss sjunga!
Duo (Solo Imo [Sopran], Solo IIdo [Alt]): Och dyrkande med rörda bröst
Solo (Tenor och Bas): Gud sade ifrån evig tid
Chor: Ljus varde uti dödligheten
(Soli ad lib.; Sopran, Alt): på Jorden vare tröst och salighet och frid!
(Chor:) Messias kom, Messias kom, och saligheten.
Solo (Imo): Hans ankomst låt oss sjunga
Duo (Solo IIdo): Hans ankomst låt oss sjunga!
Solo IIdo (Chor, Ten. solo ad lib.): Frid fläktade ikring Hans fjät
Solo Imo (Chor, Basso solo ad lib.): och sällhet flöt ifrån hans tunga
(Solo Imo): Ur skymningens och mörkrets famn
Chor (Sopran, Alt): Ur skymningens och mörkrets famn
Solo Imo: Han ljusets kvävda strålar
Chor (Sopran, Alt): Han ljusets kvävda strålar
(Chor Sopran, Chor Alt): den sanna Gudens lov
Recitativo (Sopran eller Tenor): Ljus över mänskors barn

3. Aria och Chor
Solo [Sopran eller Tenor]: Gud! över alla Himlars öknar
Chor: Må dig ej våra rörda bröst