C.J. Hierta (1801-1868)

Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliografi

Nissers, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm 1943)

Verköversikt

Pianoverk


Verk av C.J. Hierta

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade