Wilhelm Heintze (1849−1895)

Suck på en Sommarafton ur Sex Qvartetter för Manröster

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Nybom [avser troligen Johan Nybom (1815-1889)]
  • Dedikation: "Upsala-Qvartetten [sic] tillegnade" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 858

Beskrivning av verket

Andante C-dur 6/8


Verkkommentar

I samlingen ingår:
Necken
Nattlig Hälsning
Vårsång
Suck på en Sommarafton
Marsch, för Smålands nation i Upsala [sic]
"Ack, mot dig jag tillbaka blickar"

Se vidare separat registrering av respektive sång

["Upsala-Qvartetten" kan möjligen syfta på Luttemanska kvartetten]


Libretto/text

Lugn sig natten sänker,
öfver bygdens tjell [sic].
Månen silfver stänker,
i den dunkla qväll [sic]