John Heintze (1886-1937)

Consert no 2 e-moll för Piano med Orkester

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Adagio
3. Allegro (Risoluto)

  • Tillkomstår: Stockholm 1928
  • Verktyp: Piano och orkester
  • Uruppförande: 22 september 1935 i Helsingborg, Yngve Flyckt, Nordvästra Skånes orkesterförening under ledning av Olof Lidner.
  • Speltid: 24 min

Instrumentering (besättning)

Den exakta besättningen är okänd utifrån tillgängligt material

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik, endast klaverutdrag och ett par orkesterstämmor tycks finnas tillgängliga

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato e-moll 4/4
2. Adagio C-dur 3/4
3. Allegro (Risoluto) e-moll 2/4


Verkkommentar

Något partitur har inte funnits tillgängligt för granskning. Därför är den exakta orkesterbesättningen okänd. Instrumentangivelser i klaverutdraget tyder på en ordinär symfoniorkester.