Gustaf Heintze d.y. (1879−1946)

Arioso

  • Tillkomstår: Okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd (tonsättaren?)
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

I samlingen Svensk Romanskonst, Edition B, Sveriges Körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Arioso Ess-dur 4/4 19 takter (2/:15:/2), Lento 6 takter, totalt 25 takter


Libretto/text

Högt lovad vare du vart nådens år!
Du kommer till oss: allt blir åter nytt.
I vintertid som om det vore vår.