Gustaf Heintze d.y. (1879−1946)

Afton

  • Tillkomstår: 1941
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 3' enligt anteckning på Radions material

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios musikbibliotek

Beskrivning av verket

Afton: Grave A-dur 4/4 (C), 30 takter, agitato, 3 takter, Tranquillo, 14 takter, totalt 47 takter