Gustaf Heintze d.y. (1879−1946)

Elegi

  • Tillkomstår: 1942
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Sveriges Radios musikbibliotek

Beskrivning av verket

Elegi: Andante ciss-moll 6/8, 38 takter, Più mosso fiss-moll 4/4, 42 takter, a Tempo I ciss-moll 6/8, 14 takter, totalt 94 takter