• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Sonja Hedberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkan & Schildkencht, E.C. 677, 1928

Beskrivning av verket

Dess-dur, 4/4, Långsamt, drömmande


Libretto/text

1. Minnes du landet, där furorna susa

hembygdens sånger från fjällar och mo?

Minnes du natten, den doftande, ljusa,

viddernas tysta, oändliga ro?

Hör du, hur fallen och forsarna dåna...