Josef Hedar (1894-1960)

Skriv ut

Josef Albin (Andersson) Hedar, född i S:t Petri församling, Malmö 16 oktober 1894, avliden i Lunds domkyrkoförsamling 2 december 1960. Kyrkomusiker och tonsättare. Verksam som organist och musiklärare i Södertälje 1920-31 och som domkyrkoorganist i Lund 1931-61. LMA

Hedar blev invald i Kungl. Musikaliska akademien den 28 januari 1943, som ledamot nr 633.

Skrifter av tonsättaren

Kring nyfunna Buxtehudekompositioner i Lunds Universitetsbibliotek (Svensk Tidskrift för Musikforskning, 1940)
Dietrich Buxtehudes Orgelwerke — Zur Geschichte des norddeutschen Orgelstils (diss. Lund, 1951)
Utg. Dietrich Buxtehude: Sämtliche Orgelwerke 1—3 (1952)

Bibliografi

Jansson, Henrik: artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon 18 (1971)
—— : artikel i Sohlmans musiklexikon, band 3, s 385-386 (1976)
Verkförteckning i Lunds universitetsmatrikel (1959-60, 1962)

Verköversikt

verk för kör (kantater, mm), manskvartetter