• Tillkomstår: 9 januari 1935
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Axel Karlfeldt
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf i STIM´s arkiv.

Beskrivning av verket

Andante religioso e-moll 9/8, 12/8, 6/8, 50 takter


Libretto/text

Ave Maria, benedia dem som suga och dia. Själv har du haft ett barn vid ditt bröst. Vyssa med dig ljuva röst i den stränga höst.

Ave Maria, benedia dem som köra och ria. Själv du for till Egypti land, led du hästen vid din hand genom ökn och sand.

Ave Maria, benedia djuren i stall och stia. Själv var du fattig liksom vi. Stå vår ringa näring bi, giv oss korn och kli.

Ave Maria, benedia dem som årligen fria. Själv ar du fäst vid en timmergesäll, lys dem i den mörka kväll till den rättas käll.

Ave Maria, benedia dem som plågas och skria. Själv du grät med ett kors till stöd. Hjälp oss i vår ångst och nöd. Hjälp oss till vår död.