• Tillkomstår: ca 1930 (?)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: Till Uno Sundelin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

Alegro G-dur 3/4, 114 takter