Algot Haquinius (1886-1966)

Stråkkvartett (nr 2, A-dur)

Skriv ut

1. Allegro moderato
2. Andante espressivo
3. Allegro con vivo
4. Allegro

  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik (STIM), SMIC18875 (handskrift)

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato 3/4 A-dur, 146 takter
2. Andante espressivo 9/8 a-moll, 70 takter
3. Allegro con vivo 6/8 a-moll f-moll A-dur a-moll, 170 takter
4. Allegro 2/4 A-dur, 163 takter


Verkkommentar

Årtal för kompositionen ej säkerställt. Motstridiga uppgifter i smdb.kb.se och mic.stim.se om verkets ordningsnummer. A-moll-kvartetten (nr 1) uppges vara skriven 1928 och e-mollkvartetten (nr 2 eller 3) 1931.
Detta verk (nr 3 eller 2) skulle då kunna vara verk skrivet däremellan om ordningstalet är 2 (enl. mic.stim.se)