1. Patetico
2. Andante moderato
3. Allegro moderato
4. Moderato
5. Moderato
6. Allegro moderato

  • Tillkomstår: 1936-1938
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: 2. Till Kurt Atterberg, 3. Till Natanael Broman, 4. Till Ture Rangström, 5. Till Märta Tham, 6. Till Nils Antoni
  • Speltid: 10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Föreningen Svenska Tonsättare, copyright 1947

  • Autografen återfinns: Svensk Musik (STIM)

Beskrivning av verket

1. Patetico: d-moll 4/4 (C), 2/4, 22 takter
2. Andante moderato: a-moll 2/4, 3/4, 39 takter
3. Allegro moderato: C-dur 3/4, 4/4 (C), 45 takter
4. Moderato: e-moll 6/8, 9/8, 30 takter
5. Moderato: fiss-moll 3/4, 44 takter
6. Allegro moderato: E-dur blandade taktarter (3/4, 5/4, 4/4 (C), 5/8, 6/8, 2/4) 60 takter