Charles F. Hanson (1849-1921)

Fridthjof and Ingeborg, Opera in three acts

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1898
  • Verktyp: Opera, helafton
  • Textförfattare: Libretto av Anna Cronjelm Wallberg, efter Tegnérs Fritjofs saga
  • Uruppförande: 1898 i Chicago, konsertant framförande
  • Speltid: Ca. 90-120 min
  • Detaljerad speltid: Operan består av tre akter och upptar 138 sidor i klaverutdraget

Instrumentering (besättning)

1.1.2.2 / 4.2**3.1 / timp / str
(2 corn)

Soloröster/kör

soloröster: 1 sopran (Ingeborg), 1 alt (Gerda), 2 tenorer (Fridthjof, Halfdan), 7 barytoner (Bjorn, Hilding, A Bard, A Priest, Ola, A Warrior, A Herald), 1 bas (Ring)
kör: blandad kör S.A.T.B. och manskör T.T.B.B. (Hovmän, damer, krigare, flickor, bönder)

Exempel på tryckta utgåvor

Klaverutdrag: C. F. Hanson & Sons, Worcester 1898

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor i Worcester Historical Museum

Beskrivning av verket

Uvertyr: halvnot = 80 D-dur alla breve 16 takter, halvnot = 60 modulerande 28 takter, Adagio sostenuto C-dur 4/4 20 takter, halvnot = 60 modulerande 8 takter, halvnot = 80 modulerande 20 takter, Allegretto F-dur 6/8 76 takter, totalt 168 takter

Akt 1
Scen 1: I Framnäs i Norge före kristendomens införande. Bjorn, Fridthjof, Ingeborg, kör, 337 takter inkl repriser och da capon/dal segnon.
Scen 2: På tinget. Herald, Fridthiof, Helge, 157 takter inkl en repris.
Scen 3: Vid Framnäs. Halfdan, Fridthiof, Hilding, 238 takter

Akt 2.
Scen 1: I Balders tempel. Frithiof, Ingeborg, manskör, 210 takter
Scen 2: Tinget. Helge, Warrior, Frithiof, Halfdan, manskör, 317 takter inkl. några repriser
Scen 3: I Balders grotta. Frithiof, Ingeborg, 200 takter

Akt 3.
Scen 1: Sjökusten. Fridthiof, Bjorn, kör, 238 takter
Scen 2: Framnäs, julfest hos kung Ring. Ola, Ring, Fridthiof, Bard, Ingeborg, Gerda, kör, 325 takter
Preludium till Scen 3: Andante D-dur 2/4 66 takter
Scen 3: I skogen. Fridthjof, Ring, Ingeborg, Gerda, Ola, manskör, 331 takter
Scen 4: På tinget. Fridthiof, Priest, kör, 337 takter


Verkkommentar

Slutkören, som är betecknad "Finale" och som består av de sista 42 takterna har enligt klaverutdraget Frederick T. Hanson "Son of the Author" som upphovsman.

Orkesterbesättningen ovan får läsas med viss reservation. Den bygger på en lista över de noter som befinner sig i Worcester Historical Huseums bibliotek. Där nämns även en pianostämma, om det är klaverutdraget eller en i orkestern ingående pianostämma må vara osagt. Där finns också två tubastämmor, den ena betecknad "3 tuba" och den andra "base tuba".

I översikten talas om en scen 5 i akt 3. Var den börjar framgår inte av klaverutdraget och jag har därför endast redovisat fyra scener i beskrivningen av verket ovan.

Finn Rosengren