Ivar Hallström (1826−1901)

Daura [sic]. Romans

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Stockholm den 30 Januari 1848"
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Nybom [avser troligen Johan Nybom]
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv, Kompositioner bd 3 [i förteckningen anges sångtiteln felaktigt som "Dansa, dansa, unga tärna"; ska vara "Daura, Daura, unga tärna"]

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) Ass-dur 6/8


Libretto/text

Daura, Daura, unga tärna
Tempeljungfru åt mitt hopp!