Ivar Hallström (1826−1901)

Upsala [sic] Minne. Kantat / Upsala Erinnerungen. Cantate

Skriv ut

I. Gamla Upsala / Das alte Upsala
II. Domkyrkan / Die Domkirche
III. Odinslund / Odins-Hain

  • Tillkomstår: 1878
  • Verktyp: Manskör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: Uppgift saknas; översättning till tyska av Edmund Lobedanz
  • Dedikation: Till O.D. (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Soloröster/kör

Soloröster: tenor
Kör: T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr 1574

Beskrivning av verket

I. Gamla Upsala / Das alte Upsala: Andante misterioso - Allegro molto con fuoco - Andante - Maestoso molto moderato c-moll - C-dur - E-dur - a-moll 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C)
II. Domkyrkan / Die Domkirche: Andante f-moll 3/2
III. Odinslund / Odins-Hain: (Recit.) Andante - Allegretto - Allegretto giocoso - Andantino - Moderato Ess-dur - h-moll - H-dur - h-moll - D-dur - g-moll - Ess-dur 4/4 (C) - 2/4 - 3/4 - 4/4 (C)


Libretto/text

I. Gamla Upsala / Das alte Upsala:
Kör / Chor: Natten rufvar tung öfver Fyrisvall / Nacht so schwerumgraut schon den Fyriswall
Tenor solo: Nu mildare susa fälktar ur vestanskog [sic] / Nun mlider schon sausen Lüfte vom Westenwalt
Baryton solo: Upp spring till Drottars möte / Auf springen vor Fürsten voll Ehren
Kör / Chor: I väldige Gudar, svaren ur Gimles skimrande salar / Gebt, mächtige Götter Antwort aus Gimles glänzendem Saale

II. Domkyrkan / Die Domkirche:
Kör / Chor: Fundamento consecrato, Ecce templum quod surrexit in nomine Domini

III. Odinslund / Odins-Hain:
Baryton solo: Vid vigda klockansljud kring templets rund sig ynglingaskarorna samla / Geweither Glocken Klang von alterndem Tempels Gestein versammelt der Jünglinge Schaaren
Kör / Chor: Heliga skrifter med vördnad ransakas /.../ Skiljda [sic] banor vandra vi här, Samma anor vårt arf dock är / Heilige Schriften mit Ehrfarcht man deutet /.../ Manche Bahnen wandern wir hier, geicher Ahnen Geschlecht sind wir