Ivar Hallström (1826−1901)

Turkisk ballett [sic] ur Den bedragne Paschan

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (se vidare nedan)
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Ivar Hallströms arkiv. Pianoverk. Samlingsvolym (innehållande "Första Walsen dansad hos D.D.R.R.H.H. Hertigen och Hertiginnan af Östergöthland den 28 januari 1859", "24. Stycken för Piano i form af Etuder" [sic], "11 Pianostycken", "En räddad engel. Fantasi", stycke utan titel ["Maestoso Ess-dur"], "Marsch [F-dur]", "Turkisk ballett [sic] ur 'Den bedragne Paschan'", "Hin ondes snaror. Sagospel med tal och sång i prolog och tre akter af H. Christiernson", "Menuet d'Exaudet du temps de Henri IV", "Variationer öfver folkvisan 'Sven i Rosengård'. 1864", "En dröm. Klaverutdrag", "Kung Carl Eriksgata af Talis Qualis. Declamation med musik. 1877" och "Gamla minnen! Ett litet albumblad")

Beskrivning av verket

Allegro a la turca A-dur (varierande tonarter) 2/4


Verkkommentar

"Den bedragne Paschan" har musik av Olof Åhlström (m fl?) och text av Gustav III (1789). Johannes Svanberg skriver följande om skådespelaren Knut Almlöf i 'Kungl. teatrarne under ett halft sekel 1860-1910' (1917):
"Vid Kungl. Teaterns hundraårsjubileum blef han anmodad att uppträda som Ali Pascha i Gustaf III:s »Den bedragna paschan», ett af de program som i anledning af nämnda jubileum gafs på Kungl. Stora Teatern i slutet af september och början af oktober 1882".
Det är möjligt att baletten tillkom inför detta tillfälle.