Ivar Hallström (1826−1901)

Nya Sånger vid Piano. Klagan

Skriv ut
  • Tillkomstår: C:a 1857 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Nya Sånger vid Piano, Abr. Lundquists Musikhandel, A-m L. 346 (häftet innehåller: Sensitiva, Min är du, min!, Enslingen, Klagan, Sångarens hem)

Beskrivning av verket

Vemodigt a-moll 3/4


Libretto/text

1. En liten trast i tallens topp, jag hörde slå en gång

2. Han sjöng: "om flydda dagars fröjd, om menskans [sic] grymma lott

3. "Och sedan sakna under år, hvad snabba stunden gaf"

4. Men hvad han sjöng den lilla trast, jag mer och mer förstod

5. Den väna fågeln flög din väg, Och lät mig gråta ut

6. Ack! månan strålar blott till svar Så kallt på väna'n ö