Andreas Hallén (1846−1925)

En blomma ("Hon spirade upp vid korsets fot")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1890-talet (Rydbergs dikt publicerades 1891; sången 1899)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Viktor [Victor] Rydberg (1828-1895)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Runa. Minnesblad från Nordiska Museet 1888. Utgifvet af Artur Hazelius
Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2322 (tillsammans med sången "Jungfru Maria i Rosengård")

Beskrivning av verket

Långsamt tidmått [sic] (- E-dur) 4/4 (C)


Libretto/text

Hon spirade upp från korsets fot
på enslig graf,
ett brustet hjärta åt hennes rot
sin lifssaft gaf