Andreas Hallén (1846−1925)

Norrland. Duett för röster och piano

opus 55

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1909
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: A. A. Grafström
  • Dedikation: "Till Byråchefen Herr Alfred Erikson och Fru Maria Erikson" (enligt Gehrmans notutgåva)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Tenor och mezzosopran (enligt Gehrmans nottryck)

Exempel på tryckta utgåvor

Levande Musikarv, Utgåva nr 275 (2015)
Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1841

Beskrivning av verket

Moderato Ass-dur 12/8


Libretto/text

Jag vet ett land, där tysta stjärnekvällen /.../ Jag mins [sic] en natt, så ljuslätt varm som dagen