Andreas Hallén (1846−1925)

Philharmonie

opus 42

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1891
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: ?
  • Dedikation: "Tondiktad och tillegnad [sic] Filharmoniska Sällskapet i Stockholm" (enligt nottrycket)
  • Uruppförande: 17 november 1891 i Kungl. Musikaliska akademiens stora sal vid Nybroviken
  • Speltid: 6 min

Soloröster/kör

sopran-solo
kör: S.S.A.A.T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Filharmoniska Sällskapets förlag (Ed.nr saknas)
Romans och Romantik. Edition Reimers, ER 103623

Beskrivning av verket

Andante Ass-dur 3/4, 121 takter


Libretto/text

Kommen sakta, milda toner,
kom med frid till våra hjertan,
kom med röst från högre zoner
och förskingra bittra smärtan!

Lär oss hoppas, låt oss glömma,
och i stilla himmelsk ro
med de ljuva andar drömma,
som hos er i sången bo!