Andreas Hallén (1846−1925)

Sånger för Baryton med accompagnement af Pianoforte

opus 11

Skriv ut

1. Die Bergstimme
2. Vesper

  • Tillkomstår: Troligen 1880-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: 1. H. Heine [avser Heinrich Heine (1797-1856)]
    2. Eichendorff [avser troligen Joseph von Eichendorff (1788-1857)]
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Soloröster/kör

(Baryton)

Exempel på tryckta utgåvor

E. Wagners Förlag, Ed. nr. 72

Beskrivning av verket

1. Die Bergstimme: Nicht schnell. (Moderato.) c-moll 4/4 (C)
2. Vesper: Mässig langsam. (Andante.) Ass-dur - F-dur 3/4


Libretto/text

1. Ein Reiter durch das Bergthal zieht / En ryttar [sic] i ett bergpass red

2. Die Abendglokken klangen schon / Då genom tysta dalen gick