Andreas Hallén (1846−1925)

Legender och visor

Skriv ut

1. Gudule
2. Monika
3. Visa "Öfver granarnas kronor"

  • Tillkomstår: (Oscar Levertins "Legender och visor" publicerades 1891)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Oscar Levertin (1862-1906)
  • Dedikation: "Till Karl Valentin" (enligt nottrycket) [avser troligen tonsättaren Karl Valentin (1853-1918)]
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

"Bariton eller Mezzosopran" (enligt nottrycket)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Kungl.Hof-Musikhandel, Abr. L. 4345

Beskrivning av verket

1. Gudule: Andante con moto A-dur 6/8
2. Monika: Allegro d-moll (- D-dur) 4/4 (C)
3. Visa: Allegro vivo varierande tonarter 4/4 (C)


Libretto/text

1. Gudule, Gudule, du hvitaste syster på Mechelens altarduk

2. Monika, moder, bladen falla ängarnas örten ren lien slog

3. Öfver granarnas kronor står himmelen blå