Andreas Hallén (1846−1925)

Ur Gustaf Wasas saga

Skriv ut
  • Tillkomstår: Sist i partituret till No 5 Gustaf Vasas intåg i Stockholm (autograf) står "Stockholm 24 april 1896 AH.", sist i partituret till No 7 [No 8]: "Stockholm 29/4 1896. AH." och sist i 'Partitur scenen': "AndHallén Stockholm d 23/4 96."
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Daniel Fallström (1858-1937)
  • Uruppförande: Mezzosopransolist: Matilda Linden, f. Jungstedt
  • Speltid: Ca. 40-50 min
  • Detaljerad speltid: Speltid osäker. De talade partierna saknas.

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.3.4*.1 / timp, perc, 2 hp, org / str [äv stråkkvartett]
(picc, bass tbn)
perc: bass dr, cymb, sn dr, tam, klockor

Soloröster/kör

Soloröst: 1 mezzosopran
Blandad kör: S.A.A.T.T.B.B.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Epilog No 16 (partitur, partitur scenen, klaverutdrag, sångstämma [påskrift "Fru Linden"], orkesterstämmor)

Beskrivning av verket

Förspel: Poco Adagio f-moll 4/4 (C)
Gardinerna opp [sic]
No 1. Stor vånda och sorg i landet nu är [mezzosopransolo]
[No 1b.] Deklamation
No 2. Has Sven Elfson i Isale [instrumentalt]: Andante a-moll 3/4
No 3. Gustaf vid Mora kyrka [instrumentalt]: Långsamt och högtidligt C-dur 4/4 (C)
No 4a. Allegro (varierande tonarter) 6/8
No 4b. Moderato A-dur 4/4 (C)
Gustaf entré "Hell Gustaf Wasa Svea Rikes hövidsmen
No 5. Gustaf Vasas intåg i Stockholm [instrumentalt]: Allegro moderato F-dur
No 6. [Orgel på scenen]. Mäster Olofs och Peder Ga... [oläsligt; troligen Galles] disputation: Molto moderato
No 7. [ursprungligen No 8 i partituret, men ändrat med blyerts till No 7.] Gustaf tager afsked av riksens ständer. Polonaise [instrumentalt]: Andante f-moll 6/8
No 8. Gustafianska grafkoret i Upsala Domkyrka


Verkkommentar

Verket skrevs sannolikt med anledning av 400-årsfirandet av Gustav Vasas födelse.


Libretto/text

No 1. Stor vånda och sorg i landet nu är, väl månda man sucka och klaga (sopransolo)

No 6. Salve regina Salve regina, mater misericordiæ (kör)

No 8. Skola edra helgade grafvar trampas af tyranner och slafvar? (kör)