Andreas Hallén (1846−1925)

Svenska fosterländska sånger och visor (komp. och arr. av Andréas Hallén)

opus 57

Skriv ut

1. "Varer Svenske"
2. Bohuslänssång
3. Fiskarfolkets sång
4. "Så hafra". Visa och dans från Blekinge
5. Orsapolska från Dalarna
6. Polska från Dalsland
7. Hönsgummans visa. Lite' svensk historia
8. Svensk fosterlandssång

  • Tillkomstår: Tillkomståret osäkert (nottrycket från 1916)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: 1. Daniel Fallström
    2-3. Edvard Evers
    4-7. Okänd
  • Dedikation: Tillegnade värnpliktiga, skolungdom och hemmet
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Soloröster/kör

(Unison kör)

Exempel på tryckta utgåvor

A. B. Nordiska Musikförlaget. Scholander - Vilhelm Hansen, N. M. S. 2

Beskrivning av verket

1. "Varer Svenske": Måttligt fort och kraftigt D-dur 4/4 (C)
2. Bohuslänssång: Moderato F-dur 4/4 (C)
3. Fiskarfolkets sång: I marschtakt D-dur (2/4
4. "Så hafra": Andante con moto C-dur 2/4
5. Orsapolska från Dalarna: Andante g-moll - G-dur 3/4
6. Polska från Dalsland: Måttligt fort F-dur 3/4
7. Hönsgummans visa: Moderato g-moll 2/4
8. Svensk fosterlandssång: Allegro moderato C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Innehållet delvis identiskt med "Svenska folkvisor och dansar", opus 37.


Libretto/text

1. Unga släkte, du som träder stolt en dag för framtids dörr

2. De bruna klipporna, de grå, Där salta skummet yr

3. Sen I, sen I, gossar i Morlanda by

4. Tra la la la Och viljen I veta och viljen I förstå

5. Så ödligt molnen på himlen gå, Och månan [sic] mellan dem lyser

6. Höga berg och djupa dalar
Här är vännen som mig behagar

7. Ur sagans natt du strålar fram, I glans af norrskens ljus