Andreas Hallén (1846−1925)

Svenska folkvisor och dansar [sic] / Schwedische Volkslieder und Tänze

opus 37

Skriv ut

1. Neckens polska (från Vestergotland [sic]) / Der Neck (aus Westgothland)
2. Så hafra [sic] (Visa och dans från Blekinge) / Hafer säen (aus Blekinge)
3. Hök och dufva (från Dalsland) / Habicht und Täubchen (Volkspiel aus Dalsland)
4. Orsa Polska / Orsa Tanz (aus Dalekarlien)

  • Tillkomstår: Troligen 1880-talet
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Dedikation: "Herr Kammarherre Axel Burén tillegnade" (enligt nottrycket) [avser Axel Burën (1842-1923)]
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

Blandad kör S.S.A.A.T.T.B.B. med sopran- alternativt tenorsolo

Exempel på tryckta utgåvor

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag, Ed. nr. 11173 (partitur; med piano)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor "A. Buréns donation 1909" finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Beskrivning av verket

1. Neckens polska: Andante sostenuto e-moll 3/4
2. Så hafra: Andante con moto F-dur - f-moll 2/4
3. Hök och dufva: Andante g-moll - G-dur 3/4
4. Orsa Polska: Andante a-moll - A-dur 3/4


Verkkommentar

Innehållet delvis identiskt med "Svenska fosterlandssånger och visor", opus 57


Libretto/text

1. Djupt i hafvet på demantehällen Necken hvilar i grönan sal / Tief im Meere auf kristallem Grunde ruht der Necke im grünen Saal

2. Tra la la la. Och viljen I veta och viljen I förstå / Und wollt Ihr es wissen und wollt Ihr es verstehn

3. Dufvan flaxar i buren om, Aj rosande lilja! / Täubchen flattert, und athmet schwer, Hei, Rosen und Lilien!

4. Så ödsligt molnen på himlen gå, och månan [sic] mellan dem lyser / Es ziehen finster die Wolken her, der Mond er leuchtet dazwischen