Andreas Hallén (1846−1925)

Svensk Hyllningsmarsch / Huldigungsmarsch

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1904 (enligt Sohlmans Musiklexikon, band 3, 1976)
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 4.3.3*.1 / timp, perc, hp / str
(picc, bass tbn)
perc: sn dr, bass dr, cymb

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor (ej autograf) "Gåva 1925 från Prof. Halléns Sterbhus" finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (partitur)

Beskrivning av verket

Molto Moderato C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Verket är ej identiskt med "Huldigungsmarsch" op 10 (se vidare registrering av det verket).