Andreas Hallén (1846−1925)

Frithiof och Ingeborg. Symfonisk dikt / Frithjof und Ingeborg. Symphonische Dichtung

opus 8

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1872 (Sohlmans Musiklexikon, band 3, 1976 anger '1972', vilket sannolikt är feltryck för 1872)
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.3.3*.0 / timp, perc / str
(picc, bass tbn)
perc: cymb, bass dr

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor (ej autograf) "Gåva 1925 från Prof. Halléns Sterbhus" finns hos Musik- och teaterbiblioteket.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (partitur)

Beskrivning av verket

Sehr bewegt A-dur alla breve