Andreas Hallén (1846−1925)

I skymningen. Tondikt för stråkorkester / In der Abenddämmerung

opus 40 nr 2

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1890 eller 1891. Vid uruppförandet annonserades det som nytt.
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Uruppförande: 9 februari 1891, Musikaliska Akademien, Filharmoniska symfoniorkestern under ledning av tonsättaren.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Verlag von Curt Braun in Leipzig, C.B. 6 (stämmaterial)

Notmaterial/stämmor återfinns

Stämmor och även handskrivet partitur (ej autograf) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (partitur)

Beskrivning av verket

Adagio g-moll (- G-dur) 3/4