Andreas Hallén (1846−1925)

Huldigungsmarsch

opus 10 (opus 7 överstruket)

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1876 (enligt Sohlmans Musiklexikon, Band 3, 1976)
  • Verktyp: Orkesterverk i en sats
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.2.3*.0 / timp, perc / str
(picc, bass tbn)
perc [finns ej i partituret, men i stämmaterialet som kommer från Halléns sterbhus]: bass dr, cymb, sn dr

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor (ej autograf) 'Gåva 1925 från Prof. Halléns Sterbhus' finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Z/Sv (partitur inkl klaverutdrag)

Beskrivning av verket

Allegro risoluto B-dur alla breve


Verkkommentar

Verket är ej identiskt med "Svensk Hyllningsmarsch / Huldigungsmarsch" (se vidare registrering av det verket).