Andreas Hallén (1846−1925)

Sverige. Festkantat för soli, kör och stor orkester

opus 50

Skriv ut

1. Urbygden
2. Till fädrens minne
3. Saga i folkviseton
4. Väktarrop (Motett)
5. Hymn till fosterlandet

  • Tillkomstår: 1917 (enligt bl a Sohlmans Musiklexikon, Band 3, 1976), på det tryckta klaverutdraget står dock att det införlivades i Musik- och teaterbibliotekets samlingar 1908
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Textförfattare: Gustaf Malmberg (nr 1, 2 och 5), Afzelius och Geijer (nr 3), Oscar Fredrik [kung Oscar II] (nr 4)
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Instrumentering (besättning)

2.3*.2.2 / 4.2.3*.1 / timp, org, hp / str
(cor angl, bass tbn)

Soloröster/kör

S.A.T.B. med sopran- (nr 3) och barytonsolo (nr 2)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4101 (klaverutdrag)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket (handskrivna stämmor, partitur saknas)

Beskrivning av verket

1. Urbygden: Sostenuto a-moll - A-dur - a-moll 4/4(C)
2. Till fädrens minne: Moderato E-dur 4/4 (C)
3. Saga i folkviseton: Poco sostenuto e-moll - E-dur 4/4 (C)
4. Väktarrop (Motett): Andante con moto C-dur 4/4 (C)
5. Hymn till fosterlandet: Moderato con moto C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. Ännu orördt af mänskorshand låg i norr och söder sträckt ett land

2. Hell våra fäder! I kummel och grafvar I hvilen från mödornas verktyg och stafvar!

3. Det sitter en dufva på liljekvist i midsommartider.

4. Upp att värka! Upp att möta dagens kraf med vaknadt mod!

5. Ur alla skilda toner stiger alltjämt de samma löftens sus