Andreas Hallén (1846−1925)

Hymn till Fosterlandet
(ur "Sverige", Kantat för Soli, Kör och Orkester)

opus 50

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1917
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Unison kör och piano (klaverutdrag).

  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek

Beskrivning av verket

poco Andante A-dur 4/4 (C) /:15 takter:/ 1 takt.


Libretto/text

Vi älska Sverige med dess klara sjöar,
dess fält och och skogar, hafvets skär och öar
i vårens sol, i sommardagar ljusa,
i vintrars snö, när höstens stormar brusa.
Vi älska Sverige. O vårt fosterland.
Du binder oss med kärleks starka band.

Vi älska Sverige, som vårt hem oss byggde,
som faders råd och moders bön oss skyggde,
den kära strand, där barndomslekens minne
än värmer med sitt tysta tal och sinne.
Vi älska Sverige. O vårt barndomsland,
Du binder oss med minnets starka band.

Vi älska Sverige, rikt ur fädrens möda
till oss de gyllne skördens frukter flöda,
De stödja oss i dagens värf och strider,
de sporra oss mot höga löftens tider.
Vi älska Sverige. O vårt framtidsland,
Du binder oss med hoppets starka band.

Gud beskydda dessa kära nejder
för svek och split, för mörka brödrafejder,
men ge oss kraft att häfda namn och ära
mot våld och väld och våra färger bära,
på mänsklighetens arbetsfält med mod,
och för dess väl ge hjärtats varma blod.